آموزش دوره درجه ١ (دوره پيشرفته)

مباحث آموزشي دوره درجه ١ (دوره پيشرفته)

▪️آموزش 7 مدل سايه
low fade, middle fade, tapper fade, high fade, fast fade, temple fade,burst fade
▪️آموزش 4 مدل سايه ريش
▪️آموزش طراحي و ديزاين روي سر
▪️آموزش مدل pampadour
▪️آموزش مدل crop
▪️آموزش مدل spiky
▪️آموزش مدل british
▪️آموزش مدل side part
▪️آموزش مدل mullet
▪️آموزش 7 روش از تكنيك هاي point cut ( خورد مو )
▪️آموزش فيد معكوس
▪️آموزش كوتاهي با تيغ
▪️آموزش استايل مو ( استفاده از حالت دهنده و فيكساتور مناسب هر جنس مو )
▪️آموزش براشينگ حرفه اي
▪️مهارت استفاده از اتو مو
▪️آشنايي با نورپردازي و نحوه ي عكاسي از مدل

همانند دوره مهارت پيرايشگر درجه دو ، در پايان اين دوره نيز مدرك و گواهينامه مهارت پيرايشگر مردانه درجه يك اعطاء ميگردد .

آموزش ها